L

Lødingen Skyssbåtservice AS

Rinøyvåg

8412 Vestbygd

.......

Telefon
+47769 35 409

Epost
charterboat@lsbs.no

w

Hvalsafari

Bli med oss om bord når vi setter kursen mot Andøya på jakt etter den storslåtte hvalen.
Turens varighet 4 timer

03.04.201711:08 Anniken How

Om høsten, vandrer silden inn i fjordene våre for å overvintre i regionen. De store mengdene med fisk lokker til seg flere forskjellige typer av hval, som samler seg her for  spise i perioden fra november til mars. Dette gir oss en ypperlig mulighet til å observere spekkhuggere,knølhval og finnhval.

Det er verd å merke seg at avvik fra normalen kan forekomme, turene kan bli kortere eller lengre enn skissert her da vi forholder oss til ville dyr som kan forflytte seg over store avstnder på kort tid samt mange andre faktorer som påvirker hvalens oppførsel. Det du kan være sikker på er at vi skal gjøre det vi kan for å gjøre turen til en suksess.

Vi forbeholder oss rettigheten til å forandre eller kansellere avganger på grunn av værforhold eller etterspørsel.